Hjälp oss att bli bättre!

Skrivet 28 maj 2010 av Najaden

Vår målsättning är att du som kund ska vara 100% nöjd hos oss. Vi vore därför tacksamma om du vill ge oss lite tid och svara på frågor som kan hjälpa oss att höja vår måluppfyllelse. 1 är ditt lägsta omdöme och 10 är ditt högsta.
Tack på förhand!

Hur väl fungerar tillgång till gruppträningsklasser/bokning?


Hur väl fungerar inpassering?


Hur väl bemötande får du i receptionen?


Hur väl anser du att utbudet av gruppträning finns på Najadens Fitnesscenter?


Hur väl tycker du att gruppträningsschemat stämmer överens med ditt behov?


Hur väl anser du att övrig utrustning möter dina behov?


Hur väl anser du att öppettiderna överensstämmer med dina behov av att träna?


Hur väl anser du att anläggningen är i fråga om hygien?


Hur hjälpsam anser du att personalen är?


Hur tillgänglig anser du att personalen är?


Hur väl information anser du att du får från Najadens Fitnesscenter?


Hur nöjd är du med Najadens Fitnesscenter?


I vilken utsträckning möter Najadens Fitnesscenter dina behov?


Föreställ dig en perfekt hälsoklubb, hur nära detta ideal är Najadens Fitnesscenter?


Hur sannolikt är det att du skulle köpa ett nytt träningskort på Najadens Fitnesscenter om du skulle göra ett nytt köp idag?


Ålder?Kön?


Hur länge har du tränat på Najadens Fitnesscenter?


Övrigt som du tycker att vi borde få veta: