MININAJADEN

Öppettider:

Lördag 9.30-12.30
Söndag 10-13

Övriga tider är rummet obemannat, men öppet (under eget ansvar) för de lite äldre barnen som vill vistas där medan föräldern tränar.


Trivselregler på MiniNajaden

För att vi ska få en så trivsam miljö som möjligt på MiniNajaden är det viktigt att följande regler följs:

 • Åldersgräns: Nyfödd till och med fyllda 10 år
 • Max 10 barn i taget på MiniNajaden. Barn under 2 år räknas som 2 barn
 • Maxtiden för ett besök är 120 minuter
 • Den som tränar på Najaden och barnet ska tillhöra samma hushåll. Det är inte okej att lämna in andras barn
 • Det är förälderns ansvar att checka in barnet på MiniNajaden
 • Före inlämning är det förälderns ansvar att barnet har tvättat händerna och varit på toalettbesök/bytt blöja
 • Inga barnvagnar är tillåtna i barnrummet. Endast barnstol/babysitter.
 • Inga ytterkläder är tillåtna i barnrummet
 • Barnet får endast vistas på MiniNajaden , inte i träningslokalerna eller omklädningsrummen
 • Det måste vara samma förälder som lämnar och hämtar barnet
 • En förälder måste alltid finnas i Najadens lokaler under tiden barnet är inlämnat på MiniNajaden
 • Endast barn utan smittsamma sjukdomar får vistas på MiniNajaden
 • Förtäring är otillåtet. Endast vatten och välling är okej
 • MiniNajadens personal utför inte blöjbyte. Vid behov hämtas föräldern
 • MiniNajadens personal matar inte barnen
 • Inga egna leksaker får tas med till barnrummet
 • Föräldern har det yttersta ansvaret för barnet när det är på MiniNajaden

Vill du boka tid på MiniNajaden för ditt barn?

Du kan boka via bokningsappen, på hemsidan eller så ringer du till oss i receptionen.

Vill man boka barn under två år, eller fler än ett barn, så måste ni ringa och göra detta.

Bokningarna kan, liksom passen, bokas 48 timmar innan de startar.

Varmt välkomna!