Företag

Najadenmetoden – Vårt mål är att uppnå era.

På Najadens Gym får Ditt företag hjälp med er hälsosatsning. Najadenmetoden erbjuder en strategisk, långsiktig och situationsanpassad hälsoinvestering i 7 steg.

Med vårt utbud på Najadens Gym är ingenting omöjligt, hälsa och välbefinnande är vår vardag och vi vill hjälpa er att hitta den på ert företag och tillsammans skapa en hälsofrämjande arena. Vi har endast ett mål – det är att uppnå era!

Med tester och uppöljning av dessa i en aktivitetsfas följer vi varandras fotsteg i riktning mot förändring och förbättring, en välmående personal är en presterande personal! Kampen om Haninges hälsosammaste företag kan börja!

För mer info kontakta gärna mig, jag kommer gärna på besök hos er för att berätta vad jag och Najadenmetoden kan göra för Ditt företag!

Vänliga träningshälsningar

Magnus magnus@najadensgym.se

Företags- och medlemsrådgivare Najadens Gym